YIL: 2018 / CİLT: 20 SAYI: 5
1
SUNUŞ
Prof.Dr.Yusuf ALPER
2
Türkiye’de Aile Dostu Refah Politikalarının Kreş Ve Bakımevleri Hizmetleri Açısından Gerekliliği
Araş.Gör.Süheyya ERİKLİ
3
Tarım Sektöründe Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliğine Yönelik Tutumları
Yrd. Doç. Dr.Davuthan GÜNAYDIN, Doç. Dr. Çiğdem VATANSEVER, Ahmet AKTUNA
4
Çalışma Zamanı Kültürünün Tüketim Toplumu Açısından İncelenmesi
Prof.Dr.Sevda DEMİRBİLEK, Prof.Dr.H. Şebnem SEÇER, Araş.Gör.Duygu KÖLEOĞLU
5
Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı Ve Girişimcilik Niyeti İlişkisi: TRA1 Bölgesi Örneği
Prof.Dr. Fatih KARCIOĞLU, Araş.Gör.Ensar BALKAYA
6
Sağlık Politikalarındaki Değişim Ve İstihdam Biçimine Etkisi
Dr. Öğretim Üyesi Doç.Ergün YAZICI
7
Dünya’da Ve Türkiye’de Neo-Liberal Ekonomi Politikalarının İşgücü Piyasasına Yansımalarına Bakış
Prof.Dr.Güven MURAT
8
Sosyal Politika Açısından Meslek Edinilmiş Geçici İş İlişkisi
Dr.Öğretim Üyesi Ö. Hakan ÇAVUŞ
9
Türkiye’de Kolektif İşçi Hareketlerini Sınırlandıran Etmenler
Doç.Dr.Hande ŞAHİN
10
Kayıt Dışı İstihdam Nedenlerine İlişkin Niteliksel Bir Analiz: Çorum İlinde Kayıt Dışı İstihdam Nedenleri Hakkında İşveren, İşçi Ve Kamu Görüşlerin Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Menekşe ŞAHİN, Dr. Öğr. Üyesi Gökben BAYRAMOĞLU
11
Sendikalar Örgütlenme Stratejisi İle İlgili Ne Yapıyor? Türk-İş, Disk Ve Hak-İş Örnekleri
Doç.Dr.Sadık KILIÇ, Arş.Gör.Büşra YÜKSEL, Arş.Gör.Ali İhsan BALCI
12
Taşeron (İşçileri) Taş Taşısın: Belediye İşçileri Örneği
Dr.Öğretim Üyesi Yavuz Kağan KASIM
13
Çalışanların Sosyal Sorumluluk Ve Çevre Algıları: Sakin Kent (Cittaslow) Uzundere Örneği
Doç.Dr.Adnan KÜÇÜKALİ, Doktora Öğrencisi Uğur ŞEN
14
Ev Hizmetleri Alanında Çalışan Yabancı Kadın İşgücünün İncelenmesi: İzmir İli Alan Araştırması
Prof.Dr.Suat UĞUR, Y.L. Öğrencisi Yeşim ÖZDEMİR
15
İşletmelerde Ölçek, Ekonomik Faaliyet Grubu ve Tehlike Sınıfı Değişkenlerinin İş Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi: Metal Sektörü, Denizli İli Örneği
Dr.Öğretim Üyesi Bülent ARPAT, Prof.Dr.Yılmaz ÖZKAN
16
Sosyal Güvenlikte Yeni Yol Arayışı: “Risk Temelli Sosyal Güvenlik Anlayışından Herkes İçin, Hayat Boyu Sosyal Güvenlik Anlayışına”
Prof.Dr.Yusuf ALPER, Öğr.Gör Duygu AÇIK, Araş.Gör.Ulviye TÜFEKÇİ YAMAN
17
Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğrencilerinin Kimlik Algıları Ve İşgücü Piyasalarındaki Beklentileri
Prof.Dr.A. Çiğdem KIREL, Prof.Dr.Yılmaz ÖZKAN, Prof.Dr.Verda CANBEY-ÖZGÜLER, Doç.Dr.M. Çağlar ÖZDEMİR, Doç.Dr.Fatma KOCABAŞ, Doç.Dr.Ekrem ERDOĞAN

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2019 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi