Yıl: 2020/ Cilt: 22 Sayı: 1 Sıra: 7 / No: 744 /     DOI:

Nedenleri ve Sonuçları Bakımından Mobbing
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜLER
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü,

Özet:

Çalışma hayatı sadece fiziksel ve yönetsel sorunları barındırmamaktadır. Ek olarak, psikososyal sorunlarda çalışanların en fazla şikayet ettiği konu başlıkları arasında yer almaktadır. Bu sorunların başında da “Mobbing (Yıldırma )” gelmektedir. Çalışanlara yönelik psikososyal faktörlerin önemi her geçen gün artmaktadır. Bununla birlikte, çalışanlara yönelik çeşitli düzeylerde uygulanan yıldırma odaklı davranışların işletmeler açısından ortaya çıkardığı maliyet oldukça fazladır. Bu çalışmada yıldırma davranışlarının nedenleri ve sonuçlarına yönelik literatür çalışması ele alınacaktır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, çalışanlara yönelik yıldırma politikalarının ele alınarak çalışanlar üzerinde ortaya farkındalık oluşturmaktır. Mobbing’in nedenleri başlıca insan odaklı olarak görülmekte ancak örgütsel ve çevresel etkilerle yoğunluğunu daha fazla göstermektedir. Özellikle farklı düzeylerde veya aynı düzeyde olan çalışanlar bireysel amaç ve hedefleri veya duygu durumlarına göre yıldırma davranışı gerçekleştirmektedir. Bunun yanı sıra da şirketler de, örgütsel nedenler, iletişim sorunları veya örgüt iklimi gibi nedenlerden yıldırma politikasına sahip olabilmektedir. Mobbing’in en belirgin sonuçları arasında ise, kişinin hayatında yarattığı asosyalleşme ve kişilik problemlerinin yanı sıra başta stres ile birlikte birçok fiziksel rahatsızlığa neden olduğu bilinmektedir. Ek olarak her geçen sene mobbing nedeniyle gerçekleşen intihar vakalarının sayısı artmaktadır. Bu durum hem insan sağlığı hem işletme açısından ortaya çıkardığı sonuçlar düşünüldüğünde birçok ağır maliyeti ortaya çıkaracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Çalışma Hayatı, Psiko-Sosyal Faktörler, Liderlik, Grup Psikolojisi

Abstract:

Work-life is not only physical and managerial problems. Additionally, psychosocial problems are among the most frequently reported topics. Mobbing ”is one of these problems. The importance of psychosocial factors for employees is increasing day by day. However, the cost of mobbing-oriented behaviours applied to employees at various levels is quite high for enterprises. In this study, the literature on the causes and consequences of mobbing behaviours will be discussed. In this context, the aim of the study is to raise awareness of employees by considering intimidation policies for employees. The causes of mobbing are seen as mainly human-oriented, but they are more intense with organizational and environmental impacts. In particular, employees at different levels or at the same level perform mobbing behaviours according to their individual goals and objectives or emotions. In addition, companies may have a policy of intimidation due to organizational reasons, communication problems or organizational climate. Among the most prominent results of mobbing, it is known that it causes many physical disorders along with stress, as well as a socialization and personality problems created in one’s life. In addition, the number of suicide cases due to mobbing increases every year. This situation will create many heavy costs considering the results of both human health and business. 

Keywords: Mobbing, Working life, Psycho-Social Factors, Leadership, Group psychology.  

 

 


59349 kez görüldü, 1040 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2023 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi