Yıl: 2019/ Cilt: 21 Sayı: 1 Sıra: 4 / No: 714 /     DOI: 10.4026/isguc.543458

Yöneticiler Dağıtım Adaletini Nasıl Sağlar? Senaryo Tekniği ile Bir Saha Araştırması
Doç. Dr. Ali Murat ALPARSLAN, Arş. Gör. Mehmet Ali TAŞ, Öğr. Gör. Seher YASTIOĞLU
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İ.İ.B.F. Sağlık Yönetimi Bölümü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Özet:

Adalet, insanların refahı ve düzeni için her düzlemde sağlanması gereken en önemli erdemlerdendir. Bu ağır sorumluluğu yerine getirmek de yöneticilerin işidir. Özellikle iş hayatında, yöneticilerin dağıtım adaletini sağlarken göz önünde bulundurdukları performans, uyum, ihtiyaç ve eşit paylaşım gibi hususlara ne derece önem verdiklerini incelemek çalışanlar için önemli çıkarımlar oluşturacaktır.

Bu çalışmanın amacı özel ve kamu alanında yöneticilik yapan kişilerin dağıtım adaletinde hangi unsurlara ne derece dikkat ettiklerini ortaya koymak için yapılmıştır. Senaryo oluşturma yöntemi kullanılarak 110 yönetici üzerinde yapılan bu araştırma 5 farklı çalışan profilini içermektedir. Çalışmanın bulguları; performansı ve uyumu yüksek çalışanların çok daha fazla prim aldığını göstermektedir. Performansı ve uyumu düşük olsa da ihtiyacına binaen çalışanlara prim de verilebileceği sonucu oluşmuştur. Ancak performansın oldukça önemli olduğu, ihtiyacı yüksek olsa da performansa göre prim belirleme durumu daha dikkat çekici bir bulgudur. Bu sonuçlar iş hayatının performansa ne kadar önem verdiğinin, ancak performansla birlikte uyumun oldukça etkili olduğunun bir göstergesidir.

Anahtar Kelimeler: Dağıtım Adaleti, Performans, Uyum, Eşit Paylaşım, Hakkaniyet

Abstract:

 Justice is the most important virtue that people have to provide on every level for organisation and prosperity. This heavy responsibility is also on the managers. Especially in business life, it is important to examine the extent to which managers attach importance to issues such as performance, conformity, needs, and equity that they consider while ensuring distribution justice. Because it will create important implications for employees. The purpose of this study was to show the extent to which managers in public and private industry are paying attention to the elements of distributive justice. It was done on 110 managers using scenario creation method and this scenario contains 5 different employee profiles. The findings of the study show that employees with higher performance and harmony receive more premiums. Employees with low performance and conformity have been found to be given premiums as needed. However, even though the performance is very important and the need is high, determining the premium according to performance is a more striking finding. These results show how much business life attaches importance to performance. However, conformity is also seen to be very effective.

Key Words: Distribution Justice, Performance, Relationships, Conformity, Equity


2527 kez görüldü, 155 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2019 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi