Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 5 Sıra: 1 / No: 701 /     DOI:

SUNUŞ
Prof.Dr.Yusuf ALPER
Uludağ Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

ÖZEL SAYI İÇİN SUNUŞ

Uludağ Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü olarak düzenlediğimiz 18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Kongresinde sunulan bildirilerle ilgili 3 akademik yayın gerçekleştirmeyi planlamıştık. Kongre genişletilmiş bildiri özetleri kitabı Kongre başlamadan önce basılı olarak katılımcılara ulaştırıldı. İkinci yayın olan bildiri sunum metinlerinin yer aldığı Kongre kitabı Türk-İş tarafından basıldı ve 19. Kongre sürecinde katılımcılara ulaştırılacak. Son yayın, Kongrede sunulan bildirilerin makale formatında hazırlanarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri için 20 yıldan beri elektronik ortamda yayın yapan İŞGÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisinin özel sayısı olarak yayınlanması idi.


Kongrede sunulan bildirilerden 23’ü, Kongre sayfasında belirtilen tarihe kadar İŞGÜÇ dergisinde yayınlanmak üzere gönderildi. Makalelerin hakem süreci İŞGÜÇ dergisinin yayın ilkeleri çerçevesinde sürdürüldü. Önce her makale için 2 hakem belirlendi ve değerlendirme raporları beklendi. Hakemlerden birinin yayınlanamaz raporu verdiği durumlarda üçüncü hakem atandı ve değerlendirilmesi alındı. Basit veya kapsamlı düzeltme istenen makaleler yazarlarına geri gönderildi ve gelen düzeltmeler tekrar hakemlere gönderilerek nihai kararları alındı. Uzunca bir zaman alan süreç nihayet tamamlandı ve 23 makaleden 16’sı yayınlanabilir raporları ile birlikte dergi yönetimine gönderildi. Yayın için yeterli görülmeyen 7 makalenin yazarlarına çalışmalarının, isterlerse Kongre kitabında yayınlanabileceği belirtildi. Bu talebe dönüş yapan 1 yazarın makalesi Kongre kitabına alındı.


“Sosyal Politikada Dönüşümler” ana temalı 18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresinde sunulan bildirilerin makale olarak yayınlanması ile ilgili olarak; bildirilerini hakemli dergide yayınlanacak şekilde yeniden düzenleyerek gönderen meslektaşlarıma; gönderilen makaleleri titizlikle değerlendiren hakem öğretim üyesi meslektaşlarıma; bildirilerin makale olarak yayınlanması imkanı için Dr. Öğretim üyesi Şenol Baştürk’ün şahsında İŞGÜÇ Dergisi yönetimine; hakem değerlendirme sürecinde büyük bir dikkat ve titizlikle yazışmaları gerçekleştiren yardımcı editör Damla Şahin’e bu yayının gerçekleşmesi için harcadıkları emekleri için teşekkürlerimi iletmek isterim.


Prof. Dr. Yusuf Alper
Özel Sayı Editörü
Eylül-2018, Bursa


64493 kez görüldü, 670 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi