Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 5 Sıra: 13 / No: 697 /     DOI: 10.4026/isguc.473618

Çalışanların Sosyal Sorumluluk Ve Çevre Algıları: Sakin Kent (Cittaslow) Uzundere Örneği
Doç.Dr.Adnan KÜÇÜKALİ, Doktora Öğrencisi Uğur ŞEN
Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet:

1999 yılında İtalya’da başlayan sakin kenthareketi, günümüzde doğal olanın korunmasına ve geleneksel değerlerin kaybolmasına karşı, uluslararası boyutta bir tepki haline gelmiştir. Sakin kent hareketinin genel merkezi, oluşturduğu standartlar aracılığıyla, sakin kent unvanını elde etmek isteyen, nüfusu 50 binin altında olan çevreye, doğal ve yerel değerlere uygun kentlerin, organize bir şekilde ve küresel boyutta faaliyetlerini sürdürmelerine zemin hazırlamaktadır.

Türkiye’deki 14 sakin kentten birisi olan Uzundere, henüz bu unvanı almamış çevre illere de bir rol model olma durumundadır. Bu yeni oluşum diğer sakin kentlerde olduğu gibi yalnızca çevreyi ve doğal yaşamı korumak ve geleneksel değerleri yaşatmakla yetinmemekte aynı zamanda kentin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine de katkı sağlamaktadır.

Bu araştırmada, sakin kent Uzundere’de kamu ve özel sektör çalışanlarından oluşan toplam 183 bireyin sosyal sorumluluk ve çevre algıları inceleme konusu yapılmıştır. Elde edilen veriler,Uzundere’nin sakin kent olmasınınçalışma hayatıüzerinde olumlu etkileri olduğunu ancak çalışanların sakin kent oluşumu ve sonrasında kentin yönetimi,kentle ilgili alınan kararların uygulanması süreçlerinde daha etkin düzeyde demokratik katılımlarının sağlanmasının beklentisi içerisinde olduklarını ortaya koymuştur.


 Anahtar Kelimeler:

Cittaslow, Sakin Kent Hareketi, Çevre Politikaları

 Abstract

 The Cittaslow movement, which began in Italy in 1999, has become an international preservation of the natural and response to the disappearance of traditional values. The headquarters of the Cittaslow movement, through its established standards, is laying the groundwork for establishing a city with a population of less than 50.000, seeking to acquire the title of cittaslow, and to operate in an organized and global dimension.

Uzundere is one of the 14 cittaslows in Turkey, it becomes a role model in the near places that have not received this title yet. This new formation, as in other cittaslows, not only contributes to preser­ving the environment and natural life and to keeping traditional but also contributes to the socioeco­nomic development of the city.

In this research, the subject of social responsibility and environmental perceptions of 183 individu­als composed of public and private sector employees in cittaslow Uzundere was made.

According to the results, the fact that Uzundere is cittaslow has positive effects on working life. However, during and after the cittaslow process, employees are expected to have a more effective and democratic participation in this process, city management, and city-related decisions.

 Keywords: Cittaslow, Cittaslow Movement, Environmental Policies

 Jel Codes: J81, Q51, R11


59623 kez görüldü, 1376 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2023 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi