Yıl: 2017/ Cilt: 19 Sayı: 3 Sıra: 1 / No: 660 /     DOI: 10.4026/isguc.379219

A Qualitative Study to Identify the Success Factors of Occupational Health and Safety Management Systems implemented in Ground Handling Companies throughout Turkey
Lec.Harun KARAKAVUZ-Prof. Dr. Ender GEREDE
Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Sivil Havacılık MYO-Anadolu Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Abstract:

The successful implementation of occupational health and safety management systems (OHSMS) plays a major role in ensuring the safety of employees, protecting their health and, thereby, increasing their effectiveness and productivity. This role is a significant tool for companies to use in order to achieve their goals and to reduce public costs. Therefore, increasing the success rate of occupational health and safety management systems will be highly beneficial. The aim of this study is to identify the factors affecting the success of occupational health and safety management systems implemented by ground handling companies in Turkey. A qualitative research method is preferred, as the main goal is to collect in-depth data by taking context into account. Qualitative data is collected through open-ended questionnaires, with twenty four occupational health and safety (OHS) professionals, work¬ing at ground handling companies at different airports. The data is analysed by an inductive qualitative data analysis method. Success factors emerged under the themes of positive safety culture, support of senior management, attitudes and characteristics of stakeholders, OHSMS practices and OHS professionals. The safety commitment of senior management and the organisation in general, the level of support provided by senior management to OHSMS in terms of human resources, time pressure imposed by stakeholders, and the quality and amount of OHS training are seen as the most critical success factors..

KeyWords:Occupational Health and Safety Management Systems, Critical Success Factors, Ground Handling Companies, Qualitative Researchp>

 

Özet:

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin başarıyla uygulanması, çalışanların emniyetini sağlamada, sağlıklarını korumada ve bu sayede etkinlik ve verimliliklerini artırmada önemli bir role sahiptir. Bu rol işletmelerin amaçlarını gerçekleştirmesinde ve toplumsal maliyetlerin azaltılmasında önemli bir araç konumundadır. Bu nedenle İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem¬lerinin başarısının artırılmasında büyük fayda vardır. Bu çalışmada, Türkiye’deki havaalanlarında faaliyet gösteren yer hizmeti işletmelerinin uygulamış oldukları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem¬lerinin başarısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, bağlamı dikkate alarak derinlemesine bilgi toplanılması amaçlandığından, nitel araştırma deseni tercih edilmiştir. Yer hizmeti işletmelerinin farklı havaalanlarında çalışan 24 İSG profesyonelinden açık uçlu anket aracılığıyla nitel veri toplanmış ve tümevarımsal nitel veri analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Başarı faktörleri; pozitif emniyet kültürü, üst düzey yönetimin desteği, paydaşların tutum ve özellikleri, İSGYS uygulamaları ve İSG profesyonelleri temaları altında ortaya çıkmıştır. Üst yönetimin ve genel olarak örgütün emniyet adanmışlığının derecesi, üst yönetimin İSYGS’ye insan kaynakları konusunda verdiği desteğin derecesi, paydaşların yarattığı zaman baskısının miktarı ve İSG eğitimlerinin niteliği ve niceliği daha önemli başarı faktörleri olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem¬leri, Yer Hizmeti, Nitel Araştırma.


3024 kez görüldü, 765 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2019 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi