Yıl: 2017/ Cilt: 19 Sayı: 1 Sıra: 6 / No: 652 /     DOI: 10.246/isguc.346285

Tam Zamanında Üretim Sisteminin Çalışanların İş Tatmini ve Performansı Açısından Değerlendirilmesi
Ufuk BAŞAR
Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Programı Doktora Öğrencisi

Özet:

Bu araştırmanın amacı itme esasına dayalı üretim yapan ve tam zamanın üretim sistemini uygulayan iki farklı işletmenin çalışanlarının iş tatmini ve görev performansı düzeylerini karşılaştırmaktı. Araştırma verisi itme esasına dayalı üretim sistemi uygulayan bir işletmede çalışan 59 ve tam zamanında üretim sistemi uygulayan bir işletmede çalışan 82 mavi ve gri yakalı çalışandan toplandı. Toplanan veri bağımsız örneklemler t testi uygulanarak analiz edildi. Araştırmanın bulgularına göre tam zamanında üretim sistemi uygulayan işletmenin çalışanlarının iş tatmini ve görev performansı ortalamaları itme esasına dayalı üretim sistemi uygulayan işletmenin çalışanlarının ortalamalarından daha yüksekti.

Anahtar Kelimeler: Tam Zamanında Üretim Sistemi, İtme Esasına Dayalı Üretim Sistemi, İş Tatmini, Görev Performansı

Abstract:

The aim of this research was to compare employees’ job satisfaction and task performance levels who work at two different firms that operate according to just in time production and push production systems. The research data were collected from 59 employees who work at a firm that operate according to push production system and 82 employees who work at a firm that operate according to just in time production system. The data were analyzed through two sample t test. Findings indicated that job satisfaction and task performance levels of employees who work at the firm that operate according to just in time production system were higher than those who work at the firm that operate according to push production system.

Key words: Just in Time Production System, Push Production System, Job Satisfaction, Task Performance

 


1964 kez görüldü, 180 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2018 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi