Yıl: 2017/ Cilt: 19 Sayı: 1 Sıra: 1 / No: 647 /     DOI: 10.4026/isguc.346236

Yalın Yönetimin Gerektirdiği Yalın İşgücü İşletme Performansını Artırır mı?
Doç. Dr. Neslihan DERİN
İnönü Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

Özet:

İşletmelerin yeni iş yapma şeklini ifade eden yalın üretim kaynaklı yalın yönetim, uygulamada başarılı olabilmesi yani işletme performansını artırabilmesi için yalın işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Yalın işgücü, işletmede yalın felsefenin uygulanmasıyla meydana gelen kültüre göre davranan çalışandır. Yalın bir işletmede çalışan, işine daha bağlıdır, verimlidir, israfa karşı duyarlıdır, esnektir, çeviktir, güçlüdür. Çalışanlar hem düşünme hem de beden güçlerinin tümünü işlerine aktarmaktadırlar. Yalın işgünün bu özelliklerinden dolayı yalın işletmelerin performanslarını artıracağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, “yalın işgücü” kavramını detaylı bir şekilde ele almak ve işletme performansına yapabileceği katkıları vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Yalın işgücü, Yalın Yönetim, İşletme Performansı

Abstract:

Lean management that originated lean manufacturing, representing the new way of work of businesses, needs to lean workforce in order to improve business performance. Lean workers acts according to culture that occurring in the implementation of the lean philosophy in the business. Lean workers are more connected to job, productive, sensitive to waste, flexible, agile, powerful. Lean workers transfers to their jobs all of both thinking and physical strength. The purpose of this study is to discuss in detail on lean workforce and to emphasize the contribution on business performance.

Keywords: Lean workforce, Lean Management, Business Performance


2709 kez görüldü, 406 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2018 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi