Yıl: 2016/ Cilt: 18 Sayı: 4 Sıra: 6 / No: 644 /     DOI: 10.4026/2148-9874.2016.0334.X

Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Örgütsel Vatandaşlık Üzerine Etkisi
Doç. Dr. Füsun ÇINAR ALTINTAŞ
Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

Özet: Örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütteki biçimsel iş tanımlarının gerektirdiğinin ötesindeki iş davranışlarıdır. Örgütsel vatandaşlık davranışını sergileyen bireyler, örgüte katkı sağlayacağını düşündükleri birçok ilave çaba sarf etmekte ve bu çabaları, doğrudan bir karşılık gözetmeksizin ortaya koymaktadırlar. Bu çalışma; cinsiyet rollerinin, örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Benzer amaçlar doğrultusunda daha önce yapılmış olan öncül çalışmalarda elde edilen sonuçlar ile bu çalışmanın yürütüldüğü araştırma evreninde elde edilen sonuçlar benzerlik ve farklılıkları açısından tartışılmıştır. 207 çalışan üzerinde yapılan bu araştırmada, kadınsı özelliklerin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde erkeksi özelliklerden daha güçlü bir etkisinin olduğu temeline dayalı bir dizi sonuç elde edilmiş, bahse konu sonuçlar tartışmaya konu edilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Örgütsel vatandaşlık davranışı, kadınsılık, erkeksilik

 Abstract: Organizational citizenship behavior (OCB) is behavior that extends beyond that required by an organization in a formal job description. Individuals exhibiting the organizational citizenship behavior, to devote many extra effort they think will contribute to the organization and these efforts are put forth regardless of direct response.The purpose of study is to find out the impact on organizational citizenship behavior and gender role behavior . The results obtained in the similar purposes previously made with the results obtained in this study the research being carried out preliminary work has been discussed in terms of similarities and differences sample. In this study conducted on 207 employees. Results proved that feminity characteristics’ effect on OCB is stronger than masculinity.

Keywords: Organizational citizenship behaviors, feminity, masculinity


12370 kez görüldü, 706 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2018 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi