Yıl: 2016/ Cilt: 18 Sayı: 4 Sıra: 3 / No: 642 /     DOI: 10.4026/2148-9874.2016.0331.X

Yeni Emek Sistemleri: Ev –Ofis Sistemi Üzerine Bir İnceleme
Arş. Gör. Sibel ERDOĞAN DEMİR
Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Araştırma Görevlisi

Özet: Küreselleşme süreci ile birlikte toplumlarda pek çok yapısal dönüşüm meydana gelmiştir. Bunlardan biri de emek piyasasında neo-liberal uygulamalarla birlikten gündeme gelen çalışma hayatında esneklik ve işin eve taşınma olgusudur. Bu anlamda çalışma, emek, iş, işyeri vb. kavramların anlamlarında köktenci değişimler yaşanmıştır. Bu çalışmada esnek çalışma sistemi bağlamında meydana gelen işin eve taşınması olgusu üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede ev-ofis çalışma sistemi incelenmiş ve işlerini evden gerçekleştiren ev-ofis çalışanlarla görüşülmüştür.


Anahtar Kelimeler: Postfordizm, emek, esneklik, ev-ofis çalışma sistemi.

Abstract: Many structural transformations occurred in communities with globalisation process. Some of them are flexible work and carrying out work from home on the agenda together with the neo-liberal practices in the labour market. Fundamental changes occurred in the meanings of work, labour, work places, jobs etc. This study will focus on concept of work from home and flexible working system. In this context, this study investigated home-office system and it includes interviews with home-office workers.


Key Words: Postfordism, labour, flexibility, home-ofis system.


13325 kez görüldü, 940 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2018 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi