Yıl: 2016/ Cilt: 18 Sayı: 4 Sıra: 5 / No: 640 /     DOI: 10.4026/2148-9874.2016.0333.X

The Past, Present and The Future of The Contingency Theory
Assoc.Prof.Dr.Yücel SAYILAR
Uludag University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Department of Business Administration, Bursa

Abstract: Structural contingency theory was the first explanatory framework in organization theory. Structural contingency theory emerged with the consolidation of organizational research studies developed by open system theory since the 1950s. It defined its basic research concepts as organization, structure and environment and studied the relationships among them. Although organizational theory has been criticized since the 1970s and lost its dominance with the development of other paradigms, the theory has still been effective since then. In recent years, debates on the development of organizational research studies, their ability to optimize organizational integrity and their explanatory power have caused structural contingency theory to regain importance with significant revisions. This study describes the historical background, theoretical developments and explanatory power of structural contingency theory.

Keywords: Structural contingency theory, Organizational theory, Open system theory


10874 kez görüldü, 1345 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2018 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi