Yıl: 2016/ Cilt: 18 Sayı: 4 Sıra: 2 / No: 639 /     DOI: 10.4026/2148-9874.2016.0330.X

Studies on Corporate Sustainability and Legislative Regulations in Turkey
Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Arş. Gör. Alp AYTAÇ
Uludag University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Department of Business Administration, Bursa

Özet: Kurumsal Sürdürülebilirlik, şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik,
çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerine ve
karar mekanizmalarına uyarlanması ve bu konulardan kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesidir.
1989 yılından itibaren dünyada finansal raporlama ile birlikte işletmenin çevreyle, toplumla
ve sürdürülebilirlikle ilgili politikaları ve yarattıkları etki de raporlanmaya başlamış ve 2000’ li yıllarda
artık bağımsız muhasebe denetiminde finansal olmayan bilgilerin de denetimi gündeme gelmiştir. Bu
çalışmanın amacı Türkiye’ de kurumsal sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmalar ve yasal düzenlemeler
ile ilgili mevcut durumu tespit etmektir. Bu amaçla konu, Türk Ticaret Kanunu’ndaki ilgili düzenlemeler,
uluslararası finansal raporlama ve denetim standartlarının uygulanması, Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ve Borsa İstanbul kurumsal yönetim
indeksi başlıkları altında incelenmektedir.


Anahtar Kelimeler: İşletmenin Sürekliliği, Kurumsal Yönetim, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik
Endeksi, Faaliyet Raporları


JEL Kodu: M14, M41, Q01

Abstract: Corporate sustainability is the application of economic, environmental and social factors along with corporate management principles to a company’s actions and decision-making mechanisms, and management of the risks that arise from such matters in order to create long-term value. Beginning in 1989, along with financial reporting, companies began to report their environmental, social and sustainability policies and their effects, and by the 2000s, the issue of independent audits and review of nonfinancial information was at the forefront. The aim of this study is to identify the present state of research on corporate sustainability and legislative regulations. For this purpose, the subject has been analyzed from the perspective of related regulations under the Turkish Commercial Code (TCC), the application of international financial reporting and audit standards, related regulations under the Turkish Capital Markets Board (CMB) and corporate governance compliance reporting and the Istanbul Stock Exchange (BIST) Corporate Governance Index.

Keywords: Corporate Sustainability, Corporate Governance, Sustainability, Sustainability Index, Activity Reports

JEL Classification: M14, M41, Q01


11255 kez görüldü, 1846 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2018 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi