Yıl: 2016/ Cilt: 18 Sayı: 1 Sıra: 8 / No: 622 /     DOI: 10.4026/2148-9874.2016.0313.X

Gender And Work In Tourism: The Role Of Family Pansiyons In Turkey’s Bozcaada Island
Dr. Selin ÖNEN

Özet

Bu makale Türkiye’de Bozcaada’daki aile işletmeciliği örneğinde küçük ölçekli turizm konaklaması olan pansiyonlarda, turizm işinin toplumsal cinsiyet rollerini nasıl etkilediğini tartışmaktadır. Turizm bir geçim kaynağı olarak Bozcaada’da 1990’lardan itibaren başlamıştır. Adanın yerleşiklerinin temel geçim kaynakları yakın zamana dek bağcılık, balıkçılık ve devlet memurluğu olmuştur.Fakat bu alanlarda yaşanan ekonomik zorluklardan dolayı son beş yılda turizm faaliyeti performansının en yüksek noktasına erişerek gerek ada yerleşikleri gerekse pansiyon işletmeciliği amacıyla adaya gelen yeni yerleşikler için temel geçim kaynağı olmaya başlamıştır . Bu makale, temel olarak turizm işinin özellikle kadınları sosyal ve ekonomik yönlerden etkilediğini tartışmaktadır. Turizm işi kadınlara hanehalkı içerisinde pazarlık gücü ve bir tür sosyal sermaye sağlayabilmesine rağmen, aile işletmeciliğindeki geleneksel cinsiyete dayalı iş bölümü belirgindir. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet ve kültürün karmaşıklığından dolayı turizm kalkınması ile kadının güçlendirilmesi arasında doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler:
Turizm, toplumsal cinsiyet, Bozcaada, kalkınma, aile, ada
Abstract
Thisarticle discusseshow tourism work affects gender roles in the exemplary of family business on the small scale tourism accommodation called pansiyon (guesthouses) in the Bozcaada Island in Turkey. Tourism, as a means of livelihood, has started in the Bozcaada Island since 1990s. The inhabitants of the island were mainly subsisted on vine cultivation, fishing and civil service. However, facing noticeable economic difficulty in those activities, tourism has gained peak performances and has become the main source of livelihood in the last five years for both island inhabitants and new residents coming for running pansiyons. This paper mainly argues that tourism work affects especially women in terms of social and economic aspects. Although tourism might provide women a bargaining position in the household and a kind of social capital, traditional sexual division of labor at workplace is apparent at this family business. Hence, there is not a direct relationship between tourism development and women empowerment because of the complexity of gender relations and culture.

Keywords: Tourism, gender, Bozcaada, development, family, island

15917 kez görüldü, 1886 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2020 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi