Yıl: 2016/ Cilt: 18 Sayı: 1 Sıra: 7 / No: 621 /     DOI: 10.4026/2148-9874.2016.0312.X

Sosyal Sorumluluk Projelerinin Uygulanmasında Toplumsal Duyarlılık Projesi Dersinin Önemi: Gaziantep Üniversitesi Örneği
Yard.Doç.Dr.Özgür SELVİi- Yard.Doç.Dr.Zülfiye Acar ŞENTÜRK
Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü-Uşak Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Özet
Sosyal sorumluluk kavramı günümüzde işletmeler açısından önemi artan ve kuruluşların varlıklarını devam ettirmelerini sağlayan bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumu oluşturan kişi veya gruplara ürün ya da hizmet sağlayarak yaşamını devam ettiren işletmelerin, kurumsal açıdan değerlendirildiğinde içinde doğup geliştikleri topluma karşı önemli görev ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Kuruluşların özellikle toplumun yaşadığı kriz zamanları başta olmak üzere üyesi oldukları ve içinde faaliyet yürüttükleri çevrelerin istek ve ihtiyaçlarına duyarsız kalmaları mümkün değildir. İşletmelerin iç hedef kitlesi olan çalışanlar başta olmak kaydıyla faaliyetlerinden etkilenen herkes aynı zamanda toplumu oluşturan bir üyedir. Bundan dolayı işletmelerin toplumun sorunlarını, ihtiyaç ve isteklerini yok sayma, onlara çözüm üretmede isteksiz ve yetersiz kalma gibi bir lüksleriolamaz. Çünkü hedef kitleler başta olmak üzere kurumun varlığından haberdar olan ve faaliyetlerini takip eden herkes kurumların duyarlılığı ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini yerine getirip getirmedikleri ile daha önce olmadıkları kadar ilgilidir. Dolayısıyla toplumu ilgilendiren sorunlara karşı duyarlı, yürüttüğü tüm faaliyetlerde toplumu odak noktaya yerleştiren ve sosyal sorumluluğunu yerine getiren kurumlar toplum nezdinde olumlu karşılanacak ve bu olumlu bakış kurumların kârlılıklarına da yansıyacaktır. Toplumun gelişimine ve değişimine her anlamda katkı sağlaması beklenen üniversiteler ise topluma karşı sosyal sorumluluklarını farklı etkinliklerle yerine getirmektedir. Bir yandan okutulan sosyal sorumluluk dersleri ile sorumluluk bilinci yüksek bireyler yetiştiren üniversiteler diğer yandan sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirerek toplumsal sorunların çözümüne doğrudan destek sağlanmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sorumluluk, Eğitim Kurumlarında Sosyal Sorumluluk, Toplumsal Duyarlılık Projesi Dersi.

AbstractThe term “social responsibility” became nowadays a value, which has an increasing importance for the organizations and allows them to survive. From the institutional aspect, the organizations maintaining their lives by selling the services or goods to the individuals of groups constituting the society have important responsibilities and liabilities to the society, in which they were born and keep living. It is not possible for the organizations to remain insensitive to society’s requests and needs, especially the society’s problems. The whole of the individuals being affected from the activities of the organization, firstly the personnel of organization that is the internal target group, constitutes the society. Thus, the organizations do not have the luxury to ignore the problems, requests and needs of the society or remain unwilling or insufficient in solving the problems because everybody, especially ones that are aware of the presence and follow the activities of organization, are interested more than ever in organizations’ social awareness and whether the organization fulfills its social responsibilities. Hence, the organizations, which are responsive to the problems regarding the society and placing the society in the focus point in all of their activities and fulfilling their social responsibility, will be responded positively by the society, and this positive approach will reflect to the profitability of organizations. Also the universities, which are expected to contribute to the development and change of society in every domain, fulfill their social responsibility towards the society via many activities. One of them is to provide the solution of social problems with support, besides educating individuals having high sense of responsibility through the social responsibility courses.


Social Responisibilities,Social Responisibilities in Educational İnstitutions, Service Learning Course.Keywords:

14683 kez görüldü, 1006 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2020 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi