Yıl: 2016/ Cilt: 18 Sayı: 1 Sıra: 2 / No: 616 /     DOI: 10.4026/2148-9874.2016.0307.X

İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Adalet
Doç. Dr. Tülay TURGUT-Arş. Gör. Yaprak KALAFATOĞLU
Marmara Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü, Örgütsel Davranış Anabilim Dalı

Özetİşe yabancılaşma ve örgütsel adalet algısı arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlayan bu çalışma, duygusal olaylar,kendini yönetme özerkliği ve çağrışımlı ağ teorilerinden hareketle işe yabancılaşan bireylerin psikolojik ihtiyaçlar olan özerklik ve yetkinlik ihtiyaçlarını karşılayamadıklarından olumsuz duygulanıma bürünecekleri, böylece birçok olguyu olumsuz algılayacakları, bu olgulardan birinin adalet algısı olacağı varsayımına dayanmaktadır. İstanbul’da üretim ve hizmet sektöründe 230 çalışandan toplanan veriler, işe yabancılaşmanın, dağıtım, işlem ve etkileşim adaleti algılarını negatif yönde yordadığını göstermektedir. Ayrıca, her üç adalet algısını en güçlü yordayan işe yabancılaşmanın güçsüzlük alt boyutudur. Dikkat çekici diğer bulgu güçsüzlüğün en fazla etkileşim adaleti algısını yordamasıdır. Sonuçlar, özellikle güçsüzlük bağlamında tartışılmış, kurumlara ve araştırmacılara öneriler verilmiştir.


Anahtar Kelimeler:
İşe Yabancılaşma, Örgütsel Adalet Algısı, Güçsüzlük, Duygu, Özerklik ihtiyacı.
Abstract
Based on affective events, self-determination and associative network theories, this study which aims to investigate the relationship between work alienation and organizational justice perception, claims that alienated individuals would be in negative mood as they can’t fulfill their autonomy and competency needs which in turn it may affect their justice perception negatively. The data, which were gathered from 230 employees, indicate that work alienation predicted distributive, procedural and interactional justice negatively. Furthermore powerlessness, the sub-dimension of alienation, became the strongest predictor. Another important finding is that powerlessness predicted interactional justice most. The results were discussed especially on powerlessness dimension and suggestions were given.

Keywords: Work alienation, Organizational Justice Perception, Powerlessness, Emotion, Need for Autonomy.

15282 kez görüldü, 1051 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2020 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi