YIL: 2022 / CİLT: 24 SAYI: 1
1
Tükenmişlik ve Sosyal Medya Bağımlılığı
Prof.Dr.Umut Omay - Dr. Esma Gültüvin Gür Omay
2
Liyakatsizliğin Örgüte Maliyeti: İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
Gülşah Sipahi-Prof. Dr.Senay Yürür-Cem Yıldırım
3
Yönetim ve Örgüt Araştırmalarında Pozitif Sapma Tanımlarının Açıklayıcılık, Yanlışlanabilirlik ve Sınırlılıklarından Hareketle Yeni Bir Tanım Önerisi
Dr.Öğr.Üyesi Onur Ünlü
4
Türk İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında İş Kazalarının Bildirimi Yükümlülüğü ve Sorunlar
Doç.Dr.Mehmet Bulut

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2022 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi