YIL: 2019 / CİLT: 21 SAYI: 4
1
Sivil Toplum Kuruluşlarının Performans Ölçüm Aracı Olarak Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Ali KUZU, Dr. Öğr. Üyesi Güner ÇÖL
2
Genç Tüketicilerin Lüks Giyim Marka Tercihleri ve Satın Alma Niyetleri
Doç. Dr. Serkan KILIÇ, Mine SATI
3
Sağlıkta Dönüşüm Programının Kamu İstihdam Süreçlerine Etkileri Üzerine Bir Alan Araştırması
Dr. Sinan ACAR, Prof. Dr. Nadir SUĞUR
4
Çalışanların Yan Dal Mesleklerden Kaynaklı Risklere Maruziyet Analizi
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KAYABAŞI
5
Üniversite Çalışanlarında İş-Aile Çatışması: İşkoliklik ve Tükenmişlik Faktörlerinin Açıklayıcı Rolü
Arş. Gör. Sera YILDIRIM
6
Türkiye’de Bölgelere Göre Cinsiyete Dayalı Ücret Ayrımcılığı
Dr. Öğr.Üyesi Esin Cumhur YALÇIN, Arş.Gör.Mine AYDEMİR, Doç.Dr. Oğuz BAŞOL, Prof.Dr. Serpil AYTAÇ ve Prof.Dr. Nuran BAYRAM ARLI
7
Üniversite Öğrencilerinin İş Yaşamına İlişkin Kaygı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KUZU, Dr. Öğr. Üyesi Şule ERGÖL

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2020 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi