MAKALE GÖNDERME KOŞULLARI

1. Öncelikle yazarlar, .doc veya.docx uzantılı makale dosyalarını isgucdergi@gmail.com adresinne göndermelidirler.

2. Yazarlara makalelerini gönderdikten sonra 3 gün içerisinde bir, makalenin ulaştığına ve işlemlerin başladığına dair bir onay maili gelecektir. 3 gün içerisinde bu maili almayan yazarların aynı mail adreslerine bu durumu bildirmeleri gerekmektedir.

3. Onay maili gönderildikten sonra yazılar, yayın kurulu tarafından değerlendirilecek ve derginin ilgi alanları, makalenin temel bilimsel yeterlilikleri ve biçimsel kurallar bakımından ele alınacaktır. Bu aşamadan sonra yayın kurulu tarafından uygun görülen yazılar için hakem süreci başlatılacaktır. İlgili ön kriterleri karşılamayan yazıların İŞ,GÜÇ DERGİ’de değerlendirilemeyeceğine ilişkin yayın kurulu kararı verilirse, bu karar yazarlara mail yoluyla iletilecektir.

4. Yayın kurulu onayından sonra, yazarlara hakem sürecinin başladığına dair bilgi gönderilecektir.

5. Değerlendirme süreci, yayın kurulu tarafından uygun görülen iki hakemin değerlendirmelerini içermektedir. Hakemler değerlendirme sonucunda yayınlanabilir, küçük düzeltmeler ile yayınlanabilir, büyük düzeltmeler gerekmektedir ve red edilmelidir şeklinde yargıya varacaktır. Hakemlere değerlendirme için 45 günlük süre verilecektir. Zorunlu hallerde 15 günlük ek bir süre, yayın kurulu kararıyla tanınabilir. Değerlendirmesini bu süre içerisinde tamamlamayan hakemlere, hakem değerlendirme sürecinin sona erdiğine ilişkin bir mail gönderilecek ve değerlendirmelerini yapması için yayın kurulu kararıyla başka bir hakemin görüşlerine başvurulacaktır. Hakemlerden birisinin kabul diğerinin küçük düzeltmeler ve büyük düzeltmeler yapılmasına uygun gördüğü durumlarda aday yazı ilgili düzeltmelerin yapılması için yazarlara gönderilecektir. Hakemlerden birisinin red vermesi durumunda değerlendirme süreci sona erecek ve yazının İŞ,GÜÇ DERGİ’de yayınlanamayacağı mail yoluyla yazar/yazarlara iletilecektir.

6. Küçük düzeltme durumunda yazarlara 15 gün; büyük düzeltme durumunda 30 günlük süreler tanınacaktır. Yazarın başvurusu ve yayın kurulunun uygun görmesi durumunda bu süreler arttırılabilir. Ek süre talebinde bulunan yazara, yayın kurulu tarafından uygun görülen süre mail yoluyla bildirilecektir.

7. Hakem raporlarının ardından yayınlanmasına karar verilen yazıların İŞ,GÜÇ DERGİ’nin hangi sayısında yer alacağına ilişkin bilgiler, yazarlara mail yoluyla iletilecektir. Yazarların talep etmeleri durumunda mail yoluyla veya ıslak imzalı olarak posta yoluyla (posta masraflarının yazarlar tarafından karşılanması durumunda) kabul yazıları gönderilebilir.


<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2022 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi