Yıl: 2022/ Cilt: 24 Sayı: 2 Sıra: 3 / No: 786 /     DOI:

A Review on Prosocial Organizational Behavior: Different Conceptualizations and Future Agenda
Res.Asst. Serin İşiaçık-Prof. Dr. Seçil Bülbül
Işık University, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Department of Psychology-Marmara University, Faculty of Business Administration,Department of Business Administration(English), Sub-Department of Organizational Behavior

ÖZET

Örgüt araştırmaları farklı çalışan davranış türlerini incelemektedir. Ancak ilgili alanyazında, işyerindeki olumlu sosyal davranışları ifade eden terimler konusunda bir karmaşıklık vardır. Çalışmalarda bu konuyla ilgili birçok kavram kullanılmakta ve farklı bakış açıları öne sürülmektedir. Örgütlerdeki olumlu sosyal davranışların kullanımı ve ifade edilmesi açısından tutarlılığın olmaması bu kavramın anlaşılması açısından problem yaratmaktadır. Bu nedenle, örgütlerde olumlu sosyal davranış yerine kullanılan kavramlar arasındaki farklılıkları göstermek için bir derleme çalışmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışma alana çeşitli katkılar sağlamaktadır: İlk olarak, örgütlerde olumlu sosyal davranışın farklı tanımları gözden geçirilmiştir. İkinci olarak, kavram ile ilgili diğer bakış açıları ve ilişkili kavramsallaştırmalar özetlenmiştir. Ayrıca, kuramsal zorluklar ve gelecekteki çalışmalar için öneriler ele alınmıştır.


Anahtar Kelimeler: Örgütlerde Olumlu Sosyal Davranışlar, Olumlu Sosyal Davranışlar, Rol Dışı Davranışlar


ABSTRACT

Organizational research examines different types of employee behaviors. There is, however, a complexity about which term refers to prosocial behaviors in work life. Relevant literature employs many concepts and adopts different perspectives to explain the idea. This way, the extent of prosociality is dismissed since it creates complexity for specifying prosocial organizational behavior. A literature review is needed to show the critical differences between the concepts used interchangeably with prosocial organizational behavior. Thus, the current study makes several contributions to the field: First, definitional issues surrounding prosocial behaviors were provided. Second, other perspectives and related conceptualizations were summarized. In doing so, theoretical challenges and a future agenda were addressed.


Keywords: Prosocial Organizational Behavior, Prosociality, Extra-Role Behavior


65180 kez görüldü, 244 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi