Yıl: 2022/ Cilt: 24 Sayı: 1 Sıra: 1 / No: 779 /     DOI:

Tükenmişlik ve Sosyal Medya Bağımlılığı
Prof.Dr.Umut Omay - Dr. Esma Gültüvin Gür Omay
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü

ÖZET

Tükenmişliğe ilişkin çalışmalar 1970’li yıllara dayanmaktadır. Tükenmişlik ilk dönemlerde çalışma yaşamıyla ilişkilendirilen bir sorun olarak görülmüştür. Daha sonraki yıllarda tükenmişlik sorunu birçok bilim dalının da çalışma konusu haline gelmeye başlamıştır. Tükenmişlik farklı bilim dalları tarafından kavramlaştırılmış olsa da kavramların genel tanımlar çerçevesinde ele alındığı ve ortak özellikleri paylaştıkları söylenebilir. Ancak tükenmişlik konusunda yapılan çalışmaların tükenmişliğin nedenleri ve belirtileri konusunda farklı görüşleri ortaya koyduğu görülmektedir. Diğer yandan tek bir tükenmişlik tipinin bulunmadığı, tükenmişliğin tipleri olduğu yönünde görüşler de ileri sürülmüştür. Son yıllarda tükenmişliğin yaygın bir sorun olarak görülmeye başlandığı ve tükenmişlik üzerindeki araştırmalarda belirgin bir artış olduğu söylenebilir. Tükenmişliğin yaygın bir sorun olarak ele alınmasının nedenlerinden birinin modern yaşamın beraberinde getirdiği yeni yaşam ve çalışma biçimleri olduğu yönünde görüşler bulunmaktadır. Örneğin tükenmişlik ve yorgunluk gibi kavramlar teknoloji ve internet kullanımı açısından da ele alınmaya başlamıştır. Bu anlamda özellikle sosyal medyanın ve sosyal ağların kullanımının yeni tükenmişlik ve yorgunluk kaynakları olduğuna ilişkin yoğun tartışmaların başladığı görülmektedir.


Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, Sosyal Medya Bağımlılığı, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FOMO), Phubbing, Stanford Ördek Sendromu.


ABSTRACT

Studies on burnout date back to 1970s. Burnout was initially seen as a problem attributed to working life. Burnout has been the object of research for other disciplines in the forthcoming years. Burnout although conceptualized and defined by many disciplines, and yet the conceptualizations are derived from general definitions of burnout, they share common traits of approach. Nevertheless studies show different perspectives on the reasons and symptoms of burnout. In certain implications, burnout is seen as a common problem due to new modes of life and work brought by modern life. It has been argued that there is no single type of burnout but there are various types of burnout. In recent years, burnout has been regarded as a common problem and there has been a significant increase in research on burnout. Related to all these, the concepts of modern day fatigue and burnout are being discussed in terms of digitalism and technology. New data obtained show that there is a positive correlation between burnout and the usage of social media and digital platforms. New concepts such as Fear of Missing Out (FOMO), phubbing and The Standford Duck Syndrome contribute to social media addiction and in return lead to burnout.


Keywords: Burnout, Social Media Addiction, Fear of Missing Out (FOMO), Phubbing, The Standford Duck Syndrome.61134 kez görüldü, 514 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2023 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi