Yıl: 2020/ Cilt: 22 Sayı: 4 Sıra: 3 / No: 758 /     DOI:

Examining The Effects Of The Task-Oriented Leadership Style And Support Among GSM Company Employees On Creativity Activıties And Organizational Commitments
Assoc. Prof. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR - Assoc. Prof. Zafer ADIGUZEL
Bartin University - Istanbul Medipol UniversityAbstract:

Organizations need to give importance to employee loyalty and creativity activities in order to protect their interests in an intensely competitive environment. A management approach that protects organizational interests by excluding employees will be less successful. In this case, the relations between leadership and employees come to the fore: providing colleague support within the organization, sharing the experience and expertise of the employees, helping fellow colleagues in their duties and providing support will increase the commitment and creativity mentioned within the organization. Within the scope of the purpose of the research, surveys collected from 400 staff experts working in GSM companies were analyzed. The Smartpls 3.2 program was used for Factor Analysis and Path Analysis and Mediation effect analysis for variables. As a result of the analysis, the positive effect of task-oriented leadership on co-worker support, organizational commitment and employee creativity of employees, and the positive effect of co-worker support on organizational commitment and employee creativity, and finally, the positive mediator effect of co-worker support was revealed for this sector.

Keywords: Task Oriented Leadership, Co-Worker Support, Organizational Commitment, Employee Creativity, PLS-SEM

Özet:
Örgütlerin yoğun rekabet ortamında kendi çıkarlarını koruyabilmeleri için çalışanların bağlılığına ve yaratıcılık faaliyetlerine önem vermeleri gerekmektedir. Çalışanları dışlayarak örgüt çıkarlarının korunması şeklindeki bir yönetim anlayışının başarılı olması beklenmemelidir. Bu durumda liderlik ve çalışanlar arasındaki ilişkiler ön plana çıkmaktadır. Örgüt içinde özellikle çalışma arkadaşı desteğinin sağlanması çalışanların tecrübelerini, bilgilerini ve uzmanlıklarını paylaşarak birbirlerine görevlerinde yardım etmesi örgüt içinde bahsedilen bağlılığı ve yaratıcılığı artıracaktır. Araştırmanın amacı kapsamında GSM firmalarında çalışan uzman seviyesindeki 400 personelden toplanan anketler analize tabi tutulmuştur. Değişkenler için Faktör Analizi, Path Analizi ve Mediation effect analizlerinde Smart PLS 3.2 programı kullanılmıştır. Analizler sonucunda amaç odaklı liderliğin; çalışma arkadaşı desteği, örgütsel bağlılık ve çalışanların yaratıcılığı üzerindeki olumlu etkisi, çalışma arkadaşı desteğinin; örgütsel bağlılık ve çalışan yaratıcılığı üzerindeki olumlu etkisi son olarak ise çalışma arkadaşı desteğinin olumlu mediatör etkisi bu sektör için ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Amaç Odaklı Liderlik, Çalışma Arkadaşı Desteği, Örgütsel Bağlılık, Çalışanların Yaratıcılığı, PLS-SEM

1453 kez görüldü, 148 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2021 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi