Yıl: 2017/ Cilt: 19 Sayı: 2 Sıra: 5 / No: 658 /     DOI: 10.4026/isguc.371043

Örgütsel Özdeşleşmenin Tükenmişlik Üzerine Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİÇKES, Okt. Celal YILMAZ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Abstract:

It is a fact that organizations can not utilize or lose the workforce who has fundamental skills due to burnout. This study aims to determine the effect of organizational identification on burnout by implementing a case study in Nevsehir province. 272 teachers working in the public highschools in Nevsehir were taken as the sample of the study. The findings reveal that teachers’ organizational identification plays a significant role to decrease the level of burnout. It is seen that there are limited studies analysing the relationship between orgaizational identification and burnout in Turkish literature.

KeyWords: Identification, Burnout, Emotional Exhaustion, Depersonalization, Personal Achievement.

 

Özet:

Tükenmişlik nedeniyle örgütlerin temel yeteneklere sahip işgücünden tam olarak yararlanamadıkları ya da onları tamamen kaybettikleri bilinen bir gerçektir. Bu çalışma, örgütsel özdeşleşmenin tükenmişlik üzerindeki etkisini Nevşehir ili ölçeğinde gerçekleştirilen bir uygulama ile ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini, Nevşehir ilinde bulunan devlet liselerinde görev yapan 272 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma bulguları, öğretmenlerin örgütsel özdeşleşmelerinin tükenmişlik düzeylerini azaltmada önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Türkçe alan yazında örgütsel özdeşleşme ile tükenmişlik arasındaki ilişkiye yönelik sınırlı sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Özdeşleşme, Tükenmişlik, Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma, Kişisel Başarı.


2334 kez görüldü, 258 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2019 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi