Yıl: 2013/ Cilt: 15 Sayı: 4 Sıra: 7 / No: 538 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2013.0240.x

Standardized Test-Based Student Selection and Gender Differences in Academic Achievement
Dr. F. Kemal KIZILCA
Ankara Üniversitesi

Özet
Standartlaşmış sınavlarla öğrenci seçimi üzerine daha once yapılmış bazı çalışmalar, bu sınavlarla öğrenci seçmenin bir cinsiyet ayrımcılığına yol açtığını ileri sürmüşlerdir. Ayrımcılığın kaynağı, bu sınavların, kadın adayların üstün olduğu ve öğrenci başarısı için önemli bazı yetenekleri ölçmede yetersiz kalmasıdır. Bu çalışmada, ayrımcılığın tespiti ve ölçümü için bir yöntem önerilmektedir. Önerilen yöntem, standartlaşmış sınavların öğrenci başarısını tahmin edebildiği derslerdeki cinsiyet farklarıyla, tahmin edemediği derslerdeki cinsiyet farkının kıyaslanması üzerine dayanmaktadır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin notları üzerine yaptığımız tahlil, üniversite giriş sınavı sonuçlarıyla, hukuk derslerinden alınan notlar arasında bir ilişki olmadığını ve bütün hukuk derslerinde kadın öğrencilerin daha başarılı olduğuna işaret etmektedir. Giriş sınavı puanı ile alınan not arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu tek ders İktisattır. Bu dersten alınan puanlarda anlamlı bir cinsiyet farkı ise mevcut değildir. Bulgular, standartlaşmış sınavla öğrenci seçmenin, görece fazla sayıda yetersiz donanıma sahip erkek öğrencinin Fakülte’ye girmesiyle sonuçlandığını doğrular niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Standartlaşmış sınavlar, öğrenci seçimi, cinsiyet farkları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)

Abstract
Previous studies suggest that standardized test-based student selection creates a bias against female applicants. The underlying reason is the standardized tests’ inability to measure some student characteristics on which female students are advantageous. In this study I propose a new method for measuring the bias. The method is based on comparison of gender differentials in student grades among those subjects in which standardized tests have predictive power and those in which they have not. I apply this strategy to the data I collected from the Law School of Ankara University. The results show that the test scores do not have any predictive power for the student grades in Law subjects, where I observe a relatively strong gender bias in favor of the females. The test scores have predictive power for the Economics grades only, where the gender gap disappears. I conclude that, the standardized tests results in admission of a relatively higher number of low-skilled male students to the Department.

Keywords: Standardized tests, student selection, gender differentials

32487 kez görüldü, 2485 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2020 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi